RUT-Avdrag

Krav för rutavdrag:

Bohaget som flyttas ska tillhöra köparen.

Flytten ska ske mellan bostäder som köparen helt eller delvis bor i inom EU/EES-området eller Schweiz, se Krav på din bostad.

Den firma som utför arbetet måste ha svensk F-skatt om någon del av flytten utförs i Sverige.

Arbetsmomenten ska ingå som ett led i flytten av bohaget.

Rutavdrag ges för

flytt av hela eller enstaka delar av bohag som sker mellan bostäder

flytt av bohag mellan hyreslägenheter eller bostadsrätter i samma byggnad

flytt av bohag till och från magasin eller andra förvaringsställen, förutsatt att bohaget flyttas inom två år till den nya bostaden;

flytt av bohag i samband med homestyling inför försäljning av bostaden; se även ej godkänd homestyling under städning (rut)

ned- och uppackning, lastning, lossning eller liknande förberedelser för transport

arbetskostnaden för en chaufför eller annan personal som transporterar bohaget

upp- och nedmontering av möbler som inte kan flyttas hela samt uppsättning och nedtagning av tavlor, gardiner och armaturer; se även flyttstädning under Städning (rut)

flytt av till exempel pianon eller andra tunga saker som ingår i bohaget.

Inget avdrag ges för

flyttbil, drivmedel, flyttkartonger eller magasinhyra

transporttjänster där inga andra flyttmoment ingår i arbetet

flyg- eller båttransport

flytt av bohag från möbelåterförsäljare eller till och från annan privatperson

flytt av bohag inom samma bostad, till exempel mellan olika våningar eller rum, oavsett storlek på bostaden

bortforsling av skräp och gamla möbler till en återvinningsstation eller liknande.