Avveckling

Vid en kontorsflytt uppstår ofta stora mängder avfall.
Ubt AB arbetar alltid för att guida våra kunder mot så hållbara val som möjligt.
Vi strävar efter att uppnå resurseffektiva lösningar i alla våra projekt och vet med oss att vi kan bidra till positiv förändring.

Att hitta nytt liv för de möbler som inte längre används är det mest hållbara alternativet.
Genom samarbete med olika firmor och avvecklingskonsulter kan vi hjälpa våra kunder att sälja de möbler som fortfarande är brukbara och betingar ett värde.
Det som inte går att sälja kan istället skänkas till verksamheter som skolor, föreningar och hjälporganisationer.

De möbler som inte går att återbruka varken genom försäljning eller donation går till avfallshantering.
För våra kunder är det viktigt att försäkra sig om att avfallet sorteras och hanteras på ett så bra sätt som möjligt.

För många av våra kunder är det relativt självklart att försöka tänka på hållbara val.
De flesta tycker inte att det känns bra i magen att kasta möbler som är fullt fungerande.
Problemet är oftast att möblerna inte passar i en ny lokal och för ett nytt arbetssätt.
Vi finner alltid de bästa lösningarna som passar såväl våra kunders ekonomi som miljön.